மாவட்ட நூலக ஆணைக்குழு, வேலூர்.

LOCAL LIBRARY AUTHORITY, VELLORE.
 • A-
 • A
 • A+
 • 09:04:55 AM I 14 Jul,2024
Thirukkural

புகழ்

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்.

-திருவள்ளுவர்

விளக்கம்:

புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம், வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் குன்றிவிடும்.புகழ் இல்லாத உடம்பைச் சுமந்த பூமி, தன் வளம் மிக்க விளைச்சலில் குறைவு படும்.
News & Events
 • Nilavembu Juice to Readers

  Event Date : 2019-11-16

  Events Nilavembu Juice to Readers

   

  Vellore's father Periyar E.Va Rao District Center Library on 16.11.2019 Veeramani's inauguration ceremony for the readers of Nilavembu Juice was launched.

  Read More
 • National Library Week Festival

  Event Date : 2019-11-20

  Events National Library Week Festival

  The 52nd National Library Week was held daily from 14.11.2019 to 20.11.2019 at Father Periyar District Central Library, Vellore District. Inaugurated by Mr. C. Veeramani.
  District Library Of... Read More

 • Summer Camp opening ceremony - 2019

  Event Date : 2018-05-05

  News Summer Camp opening ceremony - 2019

  Junior Summer Camp Show for Children in Vellore District Library
  Additional District Superintendent of Thiruvannamalai Mrs. Vanita was headed by him. District Officer Mr. Ka. Anandan, and th... Read More

Most Viewed Books

Thernthetutha Sirukathakal
Ayirathil Iruvar
Bharathiyar Kavithaikal
Karisal Kaattuku Katuthasi
Thirukural
OBJECTIVES
 • Improvement of the habit of juvenile offspring to children and strengthening them.

 • Exposure to self-help and early education for all parties.
 • Increase creativeness for the purpose of accelerating personal efficiency.
 • Increase Imagination and creativity among childeren and youth.
 • Create awareness of traditional and art activities, Encourage scientific discoveries and new findings.
 • Supporting the development of conducting arts.

New Arrivals

Here you can find the newly arrived books for your reference.

karisal kaattuku Katuthasi

karisal kaattuku Katuthasi

Author : k.Rajanarayanan

Published On : 2017-02-08

Thernthetutha Sirukathakal

Thernthetutha Sirukathakal

Author : sujatha

Published On : 2010-02-08

Bharathiyar Kavithaikal

Bharathiyar Kavithaikal

Author : Bharathiyar

Published On : 2007-05-03

Thirukural

Thirukural

Author : Thiruvalluvar

Published On : 2009-02-08

ayirathil iruvar

ayirathil iruvar

Author : sujatha

Published On : 2007-02-08

Saying of the day

“ The Library shall find a place next to basic necessities of life. ” – Perarignar Anna 

Request For Book